Life & Home

Czy wolność jest dziś zagrożona? – rozmowa z Ryszardem Kaliszem

Z okazji I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich rozmawiamy z Ryszardem Kaliszem, politykiem, adwokatem, byłym ministrem spraw wewnętrznych i byłym przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.


Tomasz Słodki: Jak prawa człowieka przejawiają się w praktyce na co dzień?

Ryszard Kalisz: Teraz mamy z tym olbrzymi kryzys. Od dwóch lat widać wyraźnie, że gdy wielu obywateli dochodzi swoich uzasadnionych praw, sędziowie orzekają tak aby podobało się to władzy. Robią to ze strachu o swoje stanowisko. Mamy także zmienioną ustawę o zgromadzeniach publicznych. Wprowadzono zgromadzenia cykliczne pierwszeństwo ma władza, ponieważ zgodę wydaje ich przedstawiciel czyli Wojewoda.

Mamy także niezwykle represyjne prawo dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych czyli podsłuchów, prowokacji policyjnych. W zasadzie obywatel nie ma dziś ochrony przed działalnością służb specjalnych. Także w zakresie praw człowieka mamy bardzo dużo zrobienia.

T.S: Które prawa człowieka są dla Pana najważniejsze?

R.K: Nie ma gradacji. Po to żeby człowiek miał poczucie życia w otoczeniu, które daje mu państwo, życia jako podmiotowy obywatel wszystkie prawa muszą być przestrzegane: cywilne, wyborcze, obywatelskie czy ekonomiczne. Każdy człowiek niezależnie od zarobków ma prawo do godnego życia. My jako stowarzyszenie Dom Wszystkich -Polska mówiliśmy o bezwarunkowym dochodzie podstawowym.

Gdyby ówcześni rządzący czyli Platforma Obywatelska wysłuchali naszych postulatów nie byłby potrzebny program 500+. Człowiek musi mieć też prawo do przekonania, że organy władzy publicznej stoją na straży konstytucji. Dzisiaj doszło do nihilacji Trybunału Konstytucyjnego. Żyjemy w bardzo specyficznej demokracji, której nie możemy nazwać demokracją liberalną, ale swego rodzaju demokracją nowogrodzką.

T.S: Wspomniał Pan, że w ostatnich latach wiele się w tej materii zmieniło, jakie są więc współczesne wyzwania jeśli chodzi o prawa człowieka?

R.K: Przede wszystkim człowiek w swojej istocie musi być zgodny ze sobą. Istota człowieka to świadomość i ciało. Ma więc prawo podejmować decyzje w sprawie wszystkiego co go otacza tzn. ma prawo kształtować zbiorowość jaką stanowi naród organizujący życie w ramach państwa. Naród to nie może być tak jak chce PiS czy skrajni Endecy, wyimaginowanym tworem własnych interesów, ale zbiorem obywateli. Interesem państwa powinno być poczucie satysfakcji i szczęścia obywateli. Państwo powinno być służebne i zapewnić ochronę zdrowia, porządek, możliwość kształcenia itd. Wtedy jest to państwo, w którym przestrzega się praw człowieka.

Niestety doszliśmy do czasów gdzie najważniejsze stają się kwestie podstawowe takie jak ochrona przed służbami specjalnymi lub to aby parlament był miejscem debaty a nie jakiejś nowomowy, przykłady można by mnożyć. W przestrzeganiu praw człowieka w Polsce bardzo się cofnęliśmy i niestety przekłada się to na pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

T.S: Gdybyśmy mieli podsumować ostatnie czterdzieści, pięćdziesiąt lat, to jak kształtowały się prawa człowieka w Polsce?

R.K: Dzisiaj obchodzimy trzydziestolecie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, jak widać został on powołany jeszcze w okresie PRL-u. Przedstawiciel prezydenta zadał dziś pytanie czy nie było to wówczas mamienie społeczeństwa. Moim zdaniem było to autentyczne tym bardziej, że pierwszym rzecznikiem została pani profesor Ewa Łętowska, która ma swój charakter, wiedzę i szybko doprowadziła do tego, ze ten organ stał się niezależny mimo istnienia w PRL-u.

Później było już tylko lepiej aż do roku 2015 kiedy wszystko się skończyło. Nie chce tu mówić, że wszystko było doskonale. Bo jeżeli chodzi o nieuporządkowanie praw obywateli po 1989 roku moim zdaniem winę ponoszą za to wszystkie ekipy rządzące, ale robiliśmy postępy takie jak chociażby monitorowanie przez Rzecznika Spraw Obywatelskich działań prokuratora. Jednak areszty wydobywcze były niestety za czasów wszystkich rządzących. Nigdy nie było więc idealnie, ale było dobrze.

T.S: Proszę powiedzieć jak Pana zdaniem,  jak zwykli obywatele mogą dbać o swoje prawa obywatelskie?

R.K: Trzeba domagać się jawności i tego żeby organy pokazywały jak podejmowały decyzje. Trzeba domagać się swoich praw, ale także głosować w wyborach na partie, które są za przestrzeganiem praw człowieka, które chcą przestrzegać Konstytucji. Trzeba zawalczyć o prawo do zgromadzeń, domagać się od sędziów aby orzekali w ramach niezawisłości sądów, a w przeciwnym razie ponosili konsekwencje. Należy domagać się od prokuratorów przestrzegania prawa. W zakresie praw człowieka powinniśmy być razem jako społeczeństwo.

T.S: Czy dzisiejszy kongres jest ważny?

R.K: Bardzo ważny, szczególnie teraz. On w ogóle jest historyczny, Dzisiaj w Sejmie głosuje się w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, które bardzo ograniczają niezależność sądów. Jednocześnie rozpoczyna się ten kongres. Bardzo dziękuję Rzecznikowi Praw Obywatelskich za to, że we współpracy z wieloma podmiotami to zorganizował. to jest ważne, że w Polsce są enklawy gdzie domagamy się przestrzegania praw człowieka.

Z Ryszardem Kaliszem rozmawiał Tomasz Słodki.

Więcej informacji o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: www.rpo.gov.pl

Spotkanie odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Komentarze Facebook
Udostępnień
Click to comment

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostatnio

Pierwsza na świecie telewizja nadająca regularny program na Facebooku i YouTube, produkująca profesjonalne treści filmowe we współpracy z polskimi przedsiębiorcami, artystami, dziennikarzami, muzykami.

Copyright © 2016 - 2017 by: Compas Multimedia Tomasz Słodki

Do góry
Udostępnień
ś